Om oss

Ett entreprenadföretag med stor bredd

Borås Markentreprenad

Vi är ett entreprenadföretag med stor bredd. Med våra tjänster vänder vi oss till såväl privatkunder som till kommuner, fastighetsbolag och byggbolag.

Vid sidan av renodlade markentreprenader har vi även kunskap inom betong- och stenarbete, vilket innebär att vi är flexibla och löser de flesta typer av anläggningsarbeten.

Vi har smidiga maskiner (hjullastare och grävmaskiner) för mindre arbeten. Vid större entreprenader hyr vi in lämpliga maskiner.

Historik

Borås Markentreprenad AB är en avknoppning från Borås Entreprenad AB, som grundades 1966.

När Borås Entreprenad AB:s verksamhet renodlades till att omfatta arbeten med stängsel och bullerplank, så bildades 1989 Borås Entreprenad Mark AB som tog hand om all övrig markentreprenad. 2005 bytte företaget ägare och namnet ändrades till Borås Markentreprenad AB.

Vi har fortfarande ett nära samarbete med Borås Entreprenad AB och delar bland annat både lokaler och administration.