Om oss

Ett entreprenadföretag med stor bredd

Nyhet

En inkråmsaffär har gjort mellan Tranemo Trädgårdstjänst AB och Borås Markenreprenad och vi ingår nu i Tranemo Trädgårdstjänst AB

Historik

Borås Markentreprenad AB är en avknoppning från Borås Entreprenad AB, som grundades 1966.

När Borås Entreprenad AB:s verksamhet renodlades till att omfatta arbeten med stängsel och bullerplank, så bildades 1989 Borås Entreprenad Mark AB som tog hand om all övrig markentreprenad. 2005 bytte företaget ägare och namnet ändrades till Borås Markentreprenad AB.

Vi har fortfarande ett nära samarbete med Borås Entreprenad AB och delar bland annat både lokaler och administration.