Offentlig miljö

Borås Markentreprenad har många uppdrag som rör offentlig miljö utomhus, det är arbeten som uppbyggnad av lekplatser, försköning av torg, skolor, arbetsplatser, idrottsplatser, parker och en mängd andra områden.

Arbetet kan bestå av att försköna den offentliga miljön, anläggningsarbeten vid ny och ombyggnation och anpassning av entréer, trappor och ramper.

Trädgårdsarkitektur innebär allt från design av hela parker till enkla planteringar, grönytor i bostadsområden, gröna stadsrum, och olika typer av trädgårdsmiljöer i offentliga eller halvoffentliga miljöer.

När vi planerar våra projekt så gör vi det i ett nära samarbete med våra kunder, vi försöker balansera estetik, funktionalitet och hållbarhet så kostnadseffektivt som möjligt.

Stödmurar – Plattsättning – Plantering – Lekplatser – Trappor – Dammar – Vattenspel

Vi har både kompetensen och utrustningen för att genomföra stora anläggningsprojekt åt företag och offentliga beställare.

Referensobjekt